Производствена база

            

ЕЛЕКТРОТЕРМ ВАРНА разполага с нова производствена база с площ 4000кв.м.

Персоналът включва двадесет човека, повечето от които са с над 30 години стаж.

Поточните линии, функциониращи в завода са закупени от фирма Кантал. Производствената технология на ЕЛЕКТРОТЕРМ ВАРНА е доказана в годините с високо качество, гъвкавост, бързо изпълнение и гарантирано дълъг живот на нагревателя.    

                                                                          

                                                                                                                                                                                                                      Навиването на съпротивителния проводник(Кантал) става с помощта на спиралонавивни машини и различни дорници, с които може да се получи необходимия диаметър на спиралата.                    

Ние произвеждаме тръби с размери ф8 x 0.5, ф9.5 x 0.5, ф12 x 0.5 с дължина 6м. от неръждаема лента 304 произведена във Франция.  Медната тръба е внос с размери 10 х 0,8мм.

 


Разполагаме с пълначни машини, закупени от Кантал по технология на Оклей САЩ.

Максималната дължина на нагревателите достига до 5м.

Изолационният материал, с който се пълнят тръбите е магнезиев оксид MgO внос от Япония с много високо качество и притежава отлични топлопроводими и диелектрически параметри.

 

С помощта на редуциращи машини се набива и уплътнява магнезиевия оксид в нагревателя. По добрата плътност спомага за равномерното разпределение на спиралата по цялата дължина и съответно за равномерното отделяне на топлина и добра изолация между спиралата и тръбата. 

 

За да бъдат пълноценно изполвани възможностите на един тръбен нагревател, много важна е неговата форма. Необходимо е да се знае, че формата на тръбните нагреватели може да се постигне с няколко огъвания, които самостоятелно или в комбинация по между си могат да дадат желаната форма. Правилно изградената конфигурация е гаранция за правилното функциониране и дълготрайността на нагревателя. Формите на нагревателите се правят на машни за огъване. 

                                                                                                                                  Разполагаме с енергомеханичен цех за производство на фланци и планки. За целта месингови пръти се обработват с автоматични машини, струг и фреза, а планките с гилотина и пресмашини.