Loading animation image

Информация за клиента

За нас

ТЕН – тръбните електрически нагреватели се използват за постигане на различни температури в уреди, помещения или температурни зони в различните съоръжения, където това е необходимо. Това се постига чрез подходящ избор на тяхната мощност, конфигурация и правилното им разположение в мястото на използване. Производствената технология на ЕЛЕКТРОТЕРМ ВАРНА е с висока гъвкавост, която позволява производството на нагреватели с различни видове тръби, в произволни форми, с оглед задоволяването на най разнообразни изисквания. Използваните материали (мед, неръждаема стомана) за направа на тръбите са практически неактивни спрямо кислорода, а материала използван за пълнеж на тръбата, притежава отлични топлопроводими и диелектрични параметри. Те както и производствената технология, гарантират дълъг собствен живот на нагревателя при правилно оразмеряване съобразно условията на работа. В тази връзка, информацията подадена от КЛИЕНТА относно конкретните условия на експлоатация, както и специфичните му изисквания ще бъдат от голяма полза за производителя.

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА НАГРЕВАТЕЛИ

За да бъде оразмерен един нагревател правилно, е необходимо да бъдат известни няколко основни параметъра, определящи условието на работа на изделието: вид на устройството, в което се вгражда, конкретна среда на работа  (вода, въздух, масло и т.н.) както и начина на топлоотвеждане (охлаждане), работна температура, а също и изисквания по отношение на времето за достигането й.

Работно напрежение V

Работна мощност W

Размери на нагряваната зона и на неактивната част

Мостра на нагревателя или подробен чертеж с всички необходими размери (вкл. разгъната дължина на нагревателя)

Крепежни елементи – вид и размери

Комутация (вид и брой на електрическите връзки)

В СЛУЧАЙ НА СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА Е НЕОБХОДИМО ТЕ ДА БЪДАТ ИЗРИЧНО СПОМЕНАТИ ВЪВ ВЪЗЛОЖИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ.

От информацията по долу ще имате поглед над ограниченията, поставени от производствения процес и от използваните материали, с които е необходимо да се съобразяват конструкторите на нагревателите.

ТЕН работещи във водна среда

В тази група спадат всикчи нагреватели, които имат директен контакт с флуиди. Характерно за тези нагреватели е, че работят при ниски температури (до 120 градуса) и при висока степен на топлоотнемане.

ТЕН работещи във въздушна(газова) среда

В тази група спадат всички ТЕН, които работят в пещи, фурни, въздушни калорифери и други подобни съоръжения. Повечето от тях работят при високи температури (над 650 градуса) и лошо охлаждане, поради което е необходимо намаляване на граничните стойности на периметъра на „Повърхностно натоварване“ с цел гарантиране работоспособността на нагревателя в продължителен период от време. Това се постига чрез намаляване на номиналната мощност на нагревателя, било то чрез увеличаване на активната дължина или по възможност за ограничаване с терморегулатори.

МАТЕРИАЛИ

ТЕН се произвеждат от следните видове тръби.
При работна температура до 300 градуса се използват медни 10х0,8мм и тръби от неръждаема стомана.
При температури над 450 градуса тръби от неръждаема стомана.
Най-дългите нагреватели достигат дължина до 5000мм със сечение  ф6,5  ф8  ф9,5.

ОГЪВАНЕ НА ТЕН

Формата на нагревателите спомага пълноценно да бъдат използвани възможностите му. Необходимо е да се знае, че формата на тръбните нагреватели може да се получи от няколко огъвки, които самостоятелно или в комбинация по между си могат да дадат желана форма. Правилно изградената конфигурация е гранция за правилното фукнциониране и дълготрайността на нагревателя. За нас е много важно, КЛИЕНТА да представи точна информация за формата и размерите на нагревателя.

ВИДОВЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ

Електрическите връзки съответсват на стандартизираните изисквания и осигуряват високо качество и надежност при експлоатация.

Имаме различни видове щепсели: еднощепселна връзка с три варианта прав, огънат на 45 и 90 градуса, двущепселна връзка с огънат на 45 и 90 градус, останалите видове можете да видите на снимките.

Предлагаме вариант за електрическа връзка без щепсели със извиване на извода в форма “О“

ЗАКРЕПВАНЕ НА ТЕН

За вграждането на даден тръбен нагревател в електричеки уред, когато са уточнени техническите му параметри и формата, от значение е закрепващия елемент. Фирмата разполага с определена гама от закрепващи елементи обслужващи номенклатурата на производството, която непрекъснато се обновява. Поради голямото разнообразие на използваните в световната практика елементи за закрапване на нагревателите, по споразумение с клиента може да се премине към изработване на нови конструкции.

Месинговите фланци и нипели се запояват със сребърен припой или с калай. Неръждаемите тръби се запояват със сребърен припой, а медните спрямо приложението на нагревателя може да се запоява и с калай.

Крепежните елементи от черна ламарина са с различни дебелини, форми и отвори. След като се обработят, те се никелират или поцинковат. Според вида на нагревателя или по изисквания на клиента можем да изработим планки от неръждаема ламарина. Закрепването към нагревателя става чрез кербоване на планката или нипела с прес машини.

От Кантал изработваме спирали с различни сечения на съпротивителния проводник. Приложението им е в пещи за по високи температури. Освен спиралонавивно огъване, Кантала може да се огъне в други форми.